OLLOBOI 2015 

La vida es selfie

Codigo Vídeo: 126

Data Inscrición: 8/05/2015 1:40:09

Responsable: Felisa Redondo Valín

Responsable Centro: Felisa Redondo Valín

Nivel Educativo: Bacharelato

Créditos: Felisa Redondo Valín
Participantes: alumnos de 1º de BAC y 4º de ESO

Centro educativo: IES Ánxel Fole

Código: 27015761

Enderezo: Rúa Angelo Colocci s/n

Cod. postal: 27003

Concello: Lugo

Provincia: Lugo

Teléfono: 982212722

Correo-e: ies.anxel.fole@edu.xunta.es

Titularidade: PúblicaSíguenos tamén en

Olloboi é unha iniciativa sen ánimo de lucro de ASC Olloboi

Aplicación feita con (v.1.5)